Szolgáltatásaink

 • Könyvelés
 • Bérszámfejtés
 • Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos tanácsadás
 • Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése
 • Adóbevallások elkészítése
 • Önrevíziók készítése
 • Végelszámolás és felszámolás könyvelése
 • Visszamenőleges könyvelés

Könyvelés

Vállaljuk kisvállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését illetve Adóhatóságok előtti képviseletét. Szükség esetén jogi valamint könyvvizsgálói háttér biztosított.

 • vevői, szállítói számlák jogszabályoknak megfelelő könyvelése, a hozzájuk tartozó analitikus nyilvántartások vezetése
 • készpénzes számlák, nyugták, pénztárgépszalagok könyvelése
 • bankkivonatok könyvelése
 • tárgyi eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése (könyvelésen túl)
 • áfa bevallások elkészítése és beküldése a NAV felé
 • összesítő nyilatkozatok elkészítése és beküldése
 • egyéb, vállalkozást érintő bejelentések, változás-bejelentések elkészítése és beküldése
 • iparűzési adóval (egyéb más önkormányzathoz kapcsolódó adókkal) kapcsolatos bevallások elkészítése és beküldése
 • vállalkozás szabályzatainak aktualizálása a törvénymódosítások után
 • igény szerinti zárlati munkálatok elkészítése (havi, negyedéves)
 • év végi zárás, mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, társasági adó és iparűzési adóbevallás elkészítése és a megfelelő hatóságokhoz  történő elküldése (+ 1 havi díjazás ellenében)
 • adóhatósági ellenőrzések során a vállalkozás képviselete
 • 5 munkanapos feldolgozási határidő az anyag átvételétől számítva
 • 2 napos határidő a feltett kérdésekre (amennyiben nem válaszolható meg azonnal)

Bérszámfejtés

A bérszámfejtés során segítünk Önnek a munkaszerződések írásától kezdve a béren kívüli juttatásokon keresztül a kilépő dolgozók igazolásainak kiállításáig mindenben, hogy cégének munkaügyei szakszerűen és szabályok szerint legkedvezőbben legyenek intézve.

Bérszámfejtési szolgáltatások:

 • munkavállalók beléptetésével kapcsolatos adatok kezelése
 • bejelentés a NAV-hoz
 • kilépő dolgozóval kapcsolatos adminisztráció, NAV kijelentés beküldése
 • munkaszerződések, megbízási szerződések készítése
 • leadott jelenléti ívek feldolgozása
 • változások folyamatos átvezetése a bérrendszeren
 • fizetési jegyzékek, listák készítése
 • hó elején a fizetendő járulékok listájának és a bérlistáknak elektronikus úton történő megküldése az illetékes vezető részére
 • havi járulékbevallás (08 és 12) benyújtása ügyfélkapun keresztül
 • éves személyi jövedelemadóval kapcsolatos igazolások elkészítése és határidőben történő átadása , szja bevallás elkészítése a vezetők és az alkalmazottak részére
 • táppénzzel és egyéb TB ellátásokkal kapcsolatos igénylőlapok kitöltése és beküldése
 • jogszabályban meghatározott nyilvántartások vezetése
 • munkaviszony igazolások, kereseti igazolások elkészítése
 • minden, a jogszabályokban meghatározott bérrel és munkaüggyel kapcsolatos feladat elvégzése.